Ville bara passa på att påminna om att som medlem i Pappers har du ett bra skydd om du råkar ut för olyckor. En komplett olycksfallsförsäkring är bra om oturen är framme. Får du borrelia av fästingbett kan du också få ersättning. Vid inbrott i hem eller bil kan du få ersättning från hemförsäkringen. Det är enkelt att anmäla via telefon, eller kom in på expeditionen så hjälper vi till. Blir du långvarigt sjuk så hör av dig så anmälan till sjukförsäkring blir inskickad och i ditt medlemskap ingår även diagnoskapital, om du skulle bli allvarligt sjuk.