Idag, måndag 18/2 har vi återigen förhandlat med arbetsgivaren angående arbetstider och betalning på megastoppet. Idéer har stötts och blötts, men vi har ännu inte kommit fram till någon lösning som både arbetsgivaren och ni medlemmar kan acceptera. Vi kommer att fortsätta samtala, och på torsdag 21/2 kommer vi att ha nästa förhandlingstillfälle. Vi har inte fått något nytt konkret förslag utan hoppas på det vid nästa sittning. Som vid alla förhandlingar handlar det om att ge och ta. Arbetsgivaren lägger en massa utbildning i sin vågskål. Detta ska göra att vi står starkare inför framtiden. Detta tycker vi nog alla är bra. Vad lägger vi i vår vågskål? Förhandlingarna är fortfarande i ett läge där nya idéer är bra!