Första delmålet avklarat i årets löneförhandlingar. Vi har kommit överens om nivåerna, och en del nya skrivningar i våra lokala avtal. Då avtalet ännu inte är underskrivet avvaktar vi med detaljerna. Årets förhandlingar har trots att vi varit oense i flera frågor och det varit tuffa förhandlingar, förts i ett bra förhandlingsklimat. Vi känner att företagets representant har lyssnat på våra argument och vi tror att vi kommer att lösa en del av problemen i vårt lönesystem på lite längre sikt. Vi hoppas att nya lönen kommer i Juli och innan dess ska de flesta av er haft lönesamtal. Under hösten kommer vi skicka ut samma enkät som förra året. Tänk redan nu på vad ni tycker om ert lönesamtal och om ni vill förändra något i det.