Just nu går våra chefer runt och sår tvivel angående 11timmars regeln

Vad de har för skäl till det vet vi inte men faktum kvarstår att under det stopp som just varit och även den här veckan är det flera chefer som påstår att våra lokala regler skulle vara otydliga och inte gälla. Någon har sagt att – vi kör som vi alltid gjort, det är naturligtvis fel.

Vi gör då och då uppgörelser med företaget om våra villkor på arbetsplatsen, lokala avtal. Dessa är gjorda i samförstånd och i en ärlig anda. Om företagets representanter inte står upp för de avtal vi träffar så är det oerhört olyckligt.

Angående 11- timmars dygnsvila

Reglerna är tydliga ” Huvudregeln är att 11 timmars sammanhängande vila ska läggas ut under varje 24-timmarsperiod.”

Vid oförutsedda situationer kan det på arbetsgivarens initiativ göras undantag från huvudregeln, den sammanhängande vilan får då inte understiga åtta timmar. Om detta sker ska det i första hand ges möjlighet till vila, i form av sovtid, direkt efter undantag gjorts.
Undantag i det här fallet handlar om oförutsedda händelser som haveri eller sjukdom uppkommen så tätt inpå skiftet att det inte funnits tid att få ut en annan ersättare.

För oss är det klart och tydligt vilka regler som gäller.