Enkät Sommarschema – sista dag 25/9

Vi vill påminna alla på pappersbruket och Kvalitet & Miljö om att sista dag, att svara på enkäten för att lämna din åsikt om sommarens 6-skift schema, är 25 september.
Länk till enkäten finns i det mail som skickades ut till alla berörda anställda den 5 september.

 

BillerudKorsnäs medarbetarundersökning!

Viktigt att man deltar i medarbetarundersökningen och svarar ärligt på frågorna.
Områden som det kommer frågor på är engagemang, ledarskap, organisatorisk & social miljö, integrationen samt andra frågor kopplat till trygghet, effektivitet och stolthet.

Undersökningen genomförs av en extern partner, Brilliant som hanterar alla svar konfidentiellt.

Information om ändrad åldersgräns i A-kassan

Information om ändrad åldersgräns i A-kassan

Sveriges riksdag har beslutat att ändra åldersgränserna i pensionssystemet.
Lagändringen innebär att arbetslöshetsersättning kan lämnas fram till den dag den
sökande fyller 66 år. Rätten till medlemskap i en a-kassa kommer även att gälla fram
till den månad en medlem fyller 66 år. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari
2023. Fram till dess gäller nuvarande regler.