Pappers och Industriarbetsgivarna har träffat ett avtal om att anta ”Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd”, som ett resultat av att arbetsgivarna begärt förhandling. Förutsättningen för detta är att det först skrivs under av LO och Svenskt Näringsliv, vilket kommer att ske senare i år.

– Vi har varit, och är fortsatt, starkt kritiska till försämringar i anställningsskyddet som kommer införas i lagstiftningen, som en konsekvens av Januariöverenskommelsen. Men som läget är nu, när förändringen i lag kommer bli verklighet, är Pappers inställning att vara med och påverka. Förhandlingarna har gett oss möjlighet att förhandla om andra viktiga frågor – där har vi nått stor framgång.
Pontus Georgsson, förbundsordförande Pappers

I och med förhandlingarna om Huvudavtalet har vi fått igenom en rad förbättringar för medlemmarna i Pappers i det rikstäckande kollektivavtalet. Inga villkorsförsämringar har skett utan istället flera förbättringar. Vi vill påstå att Pappers nu kommer ha det bästa arbetaravtalet på svensk arbetsmarknad.

Förbättringarna i korthet

  • Istället för två kollektivavtal (Riksavtalet och Allmänna villkor) är vi överens om att Pappers blir ensam facklig part till ett heltäckande kollektivavtal. Tjänstemännen är inte längre part i kollektivavtalet. Det innebär till exempel att vi själva bestämmer vilka krav vi ska driva i nästa avtalsrörelse. Vår bedömning är att det ger oss en betydligt starkare förhandlingsposition.
  • Arbetsgivarna behöver ge anställda med en tidsbegränsad anställning en tillsvidareanställning redan efter 12 månader istället för efter 24 månader. För vikariat gäller tidigare regler.
  • Vid nästa löneförhandling kan inte arbetsgivaren längre räkna av tidigare gjorda förflyttningar i lönesystem, så kallad trappvandring, från den gemensamma lönepotten. Det innebär ett större löneutrymme att fördela.

    Läs mer på www.pappers.se