Den 24 mars var det nomineringsmöte, följande personer blev nominerade:

Kassör för 2 år – Christoffer Ringqvist
2 Styrelseledamöter för 2 år – Johanna Fredriksson, Micael Hallberg
1 ordinarie revisor för 2 år – Christian Björklund
Studieorganisatör, fyllnadsvalför 1 år – Jimmie Carlsson
SHSO för 3 år – Mats Wessman

Vi har skickat ut inbjudan till årsmötet som är den 19 april i Folkets Hus.

Vi vill åter igen informera om att, är du eller någon annan på jobbet långtidssjukskriven tveka inte att kontakta oss så ni inte missar någon ersättning.
Tänk även på att om du varit långtidssjuk och återgår till arbetet så släpar sjukskrivningen en månad efter, du kommer inte att få full lön första månaden utan du har fått full lön när du insjuknade, tänk på att spara dessa pengar du fick vid insjuknandet tills du återgår i tjänst.
Detta är på grund av att vi får lön för innevarande månad, avdrag och tillägg kommer månaden efter.

Arbetsmiljö
Vi skrev i föregående medlemsbrev att psykisk ohälsa, personalflykt och vantrivsel har ökat bland personalen på Skärblacka Bruk.

Vi har nu lyft frågan lokalt i arbetsmiljögruppen och centralt mot koncernledning
Lokalt kommer det att arbetas med frågorna för att åstadkomma en förändring.
En Arbetsgrupp, Psykosocial arbetsmiljö nuläge Skärblacka, är ihopsatt och i den ingår fackliga representanter, sektionschefer och delar av arbetsmiljögruppen.
Ett uppstartsmöte är inplanerat 12/4.

Vi söker efter fler som vill bli skyddsombud kontakta Mats Wessman eller Anders Anefjärd för mer information

När ni anmäler I PIA, så är det viktigt, att ni anger var skadan är. Exempelvis: Höger knä, vänster tumme osv. så att det blir rätt när vi anmäler till Försäkringskassan och AFA.

Revisionsstopp vecka 19–20. Genomgång och planering  pågår.

MBL-info/Förhandlingar lokalt

  • Organisationsförändring MG – MG organisationen kommer återgår till den tidigare organisationen med en sektionschef för hela MG-området, det vill säga för PM7/8, PM10 och TM1. Ny sektionschef MG är Eva-Lena Strömberg
    Det blir även en förändring för Processingenjörerna MG som kommer att få ny chef i form av Annika Dahlberg.
  • Lönerevision pågår.

Studier

Nu går det att delta i fysiska kurser och utbildningar via ABF.
Kontakta studieorganisatören /Jimmie Carlsson om ni vill delta i någon utbildning eller kurs.
Det finns en utbildning som heter medlem i facket som man kan gå via ABF för medlemmar i facket.
Vill ni organisera kring kriget i Ukraina så kan ni göra det hos ABF.

Lansering av digital medlemsansökan

Nu finns möjligheten att söka medlemskap i Pappers digitalt via
pappers.se/bli-medlem.
Webbinträdet består av ett digitalt formulär man som blivande medlem fyller i direkt
på webben eller i mobilen, och sedan signerar med hjälp av Bank-ID. Genom att signera med Bank-ID godkänner den enskilde inte bara hantering av personuppgifter utan också att arbetsgivaren har rätt att dra medlemsavgiften från lönen.

Gör man ett webbinträde bör man även kontakta oss på avd. 54 så vi kan informera om vår tandklubb och försäkring.

 

Bonus

2021 var ett speciellt år och det har funnits medarbetare som inte kunnat komma till jobbet pga. gällande karantänsregler. De fackliga parterna (Fackliga referensgruppens Arbets Utskott BillerudKorsnäs *) bad företaget att tänka om i frågan angående bonusen.

Därför har BillerudKorsnäs kommit överens med de fackliga parterna att avräkna frånvaro i samband med pandemin (ex. korttidsfrånvaro, vabb och förebyggande sjuk/smittbärarpenning). Denna typ av frånvaro kommer alltså inte påverka bonusutfallet negativt för medarbetare, som ställt upp för att BillerudKorsnäs ska kunna få ut produkter till kunderna.

* I den fackliga referensgruppens Arbetsutskott BillerudKorsnäs ingår en representant från varje svenskt bruk, från Skärblacka deltar Marie Olsén.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Pappers avd. 54