Hej,

Från och med den 7 februari blir det åter möjligt att söka ersättning för karensavdraget. Du kan få ersättning för sjukdagar i efterskott från den 8 december 2021.
Beslut gäller även retroaktivt för sjukdagar från den 8 december 2021 och fram till den 31 mars i år.
Det innebär alltså att du kan ansöka om ersättning för karensavdraget i efterhand från Försäkringskassan.

Vår försäkring i Folksam som kostat 61:-/månad kommer att from februarilönen att kosta 52:-/månad, Payroll ändrar avdraget som sker via lön.

Vi vill även berätta att alla som är medlemmar i Pappers avd.54 kommer att få en gåva då avd. har fått en återbäring från Folksam som vi vill dela med alla medlemmar.
Var och när utdelning av gåvan kommer att ske meddelas senare.

Vi har fått frågan om skillnad mellan sjukförsäkring och fritidsförsäkring:
– Sjukförsäkringen är en ersättning som betalas ut när man varit sjuk i sammanhängande 90 dagar som ett engångsbelopp och om man fortsatt är sjuk, så utbetalas ett månadsbelopp.
Ingen ersättning för sjukhusvistelse eller ärr efter sjukdom.

– Fritidsförsäkringen, är ett skydd om man råkar ut för olycksfall/skada på fritid, händelse med plötslig yttre påverkan, ramlat, cyklat omkull, lekt med barn/barnbarn etc. (inte sjukdom), denna försäkring innehåller i vissa fall ersättning om man får ärrbildning efter skada, beslut tas efter 2 år från skadetillfället, man kan få ersättning om man blir inlagd på sjukhus i samband med olycksfall/skada.

Arbetsmiljö
Säkerhetsutbildningarna kommer att återupptas under februari, kallelse ska vara utskickad,
lokal för utbildningen är Folkets Hus, Skärblacka.

Det har uppmärksammats ett antal händelser på Pappersbruket gällande osäkert arbetssätt, tänk på hur ni arbetar och ta hjälp om det behövs, tänk efter före och var rädda om er!

MBL-info/Förhandlingar lokalt

  • Årets löneförhandling för 2022 har påbörjats och vi har haft täta sittningar gällande förutsättningarna. Själva lönerevision kommer att påbörjas inom kort.
    Mer info kommer löpande!
  • Förhandling av ny HR chef för Skärblacka, Daniel Gustafsson som börjar sin anställning 18 april 2022.

UNG 2022

Sista anmälningsdagen för UNG 2022 är 7/2, har ni någon nära kollega som är född -92 eller senare tycker vi att ni kan påminna dem att anmäla sig, dock senas måndag 7/2.

Stiftelsen
Vi behöver fler som kan tänka sig att engagera sig i stiftelsen Skärblacka Brukstuga

Om ni är intresserade av stiftelsen, hör av er till Mats
via mejl: mats.wessman@billerudkorsnas.com

Vänliga hälsningar

Styrelsen GN Marie