Sveriges riksdag har beslutat att ändra åldersgränserna i pensionssystemet.
Lagändringen innebär att arbetslöshetsersättning kan lämnas fram till den dag den
sökande fyller 66 år. Rätten till medlemskap i en a-kassa kommer även att gälla fram
till den månad en medlem fyller 66 år. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari
2023. Fram till dess gäller nuvarande regler.