OBS! Problem med avierna för april!

Om du inte har fått någon avi kan du antingen avvakta till nästa månad och då betala både april och maj (utan förseningsavgift) eller betala april via en gammal avi.