Pappers centralt planerar att genomföra en digital medlemsundersökning målgruppen är alla yrkesverksamma medlemmar i Pappers.
Syftet med undersökningen är att ta reda på mer om medlemmarna. Detta för att fortsätta vara bra på att företräda medlemmarna och bli ett ännu bättre fackförbund.
Undersökningen kommer att genomföras under vecka 40 och pågå i cirka två veckor.