Hej,  

Tillfälliga förändringar för Skärblacka Bruks Samordnande Huvudskyddsombud (SHSO) Mats Wessman kommer under en tid gå upp till 100% som resurs för avdelning SA. Mats huvuduppgift blir att fokusera på genomförandet av revisionsstoppet med de Covid-åtgärder som måste beaktas, liknande de som gjordes vid förra årets revisionsstopp. Under denna period ersätts rollen som Samordnande huvudskyddsombud av Anders Anefjärd. 

Alla ärenden som rör SHSO skall från och med nu kommuniceras med Anders. 

Anders nås på: 
011-24 55 24 eller 072-207 54 36 

Eller via mail: 
anders.anefjard@billerudkorsnas.com 

Motioner till förbundsmötet den 24–25 november 2021 behöver vara avd. 54 tillhanda senast den 20 september för att antagas på medlemsmötet den 22 september.  

Kulturstipendium  
Nu är det dags för avdelningen att nominera kandidater, personer och/eller organisationer till Pappers centrala kulturstipendium och kulturbidrag! Kulturstipendium ges för att stimulera våra medlemmar till olika kulturyttringar som speglar vår historia, våra idéer och vår dagssituation. Stipendium ges till medlem, som till exempel skrivit musik, poesi, målat tavlor eller någon form av konsthantverk. Vi vill påpeka att alla medlemmar kan nomineras till kulturstipendium. 

Vi tar tacksamt emot förslag till nomineringar, senast den 30 september. 

Tandklubb 
Vi vill meddela dig som är medlem i Pappers avd. 54:s tandklubb, är du långtidssjuk, föräldraledig eller skall vara föräldraledig  kontakta oss så får du ett inbetalningskort. 

Folksam  
2018 var Folksam först med att erbjuda kristerapi och ersättning för våld i nära relationer i hemförsäkringen. Nu förbättrar Folksam skyddet ytterligare. Från och med 1 juli inför Folksam bland annat ersättning för akuta merkostnader om du måste fly ditt hem.  
Hemförsäkringen gäller för försäkringstagaren samt alla som är bokförda, bosatta och delar hushåll med försäkringstagaren. 

ABF 
Fredag 27 augusti öppnade ABF upp sin verksamheten för cirklar och arrangemang. Är ni intresserade av att gå någon cirkel, hör av er till Pappers avd. 54.