Select Page

I förbundets stadgar är det fastställt att avdelningarnas årsmöten ska genomföras före april månads utgång.
I rådande läge har alla avd. fått dispens att senarelägga årsmötet, avdelningarna ska/kan genomföra årsmötet före juni månads utgång.
Därför så har styrelsen i Pappers avd. 54 valt att senarelägga årsmötet och återkommer med nytt datum.

Vänliga hälsningar
Styrelsen