Med anledning av smittorisk av Corona har bruksledningen beslutat att skjuta fram de fortsatta säkerhetsutbildningarna i Folkets Hus till efter semestern.