Rapporter från nomineringsmötet 200305 :

– Nomineringar:
Kassör för 2 år:
Vakant

Två styrelseledamöter för 2 år:
Johanna Fredriksson
Mickael Hallberg

En revisor för 2 år:
Roland Johansson

Fyllnadsval samrådsrepresentant för 2 år:
Jerry Johansson DS papper

Fyllnadsval skyddsombud för 3 år:
Stellan Eriksson  6-skift  magasinet

Arbetsmiljö
                     
Försäkringar

Avtalsrörelsen
mailadresser & mobiltelefon nr.

Omorganisation UH

– Ersättning Cirkelverksamhet ex. ABF
För medlemmar i Pappers avd. 54 som deltar i cirkelverksamhet ersätter avdelningen med max 1000 kr för kurslitteratur eller kursavgift.

Medvind/Stöld av tid

– Årsmöte
2020 14 april kl. 18:00 i Skärblacka Folkets Hus.

GDPR

– Kulturstipendium/Kulturbidrag 2020 senast 14/3
Pappers avd. 54 vill få in förslag så vi kan nominera.
Maila gärna till pappers.avd54@telia.com

– Stiftelsen (Stugbyn på Öland)
Stugbyn på Öland är såld mer info kommer inom kort.

Bonus