Revisionsstoppet har flutit på bra det har varit god stämning på fabriken, det har endast varit ett olycksfall med frånvaro.
Skyddsombud har funnits runt om på fabriken både dagtid och natt sedan stoppet startade för att hjälpa till.

Det har gått några månader sedan Pappers tog en paus i avtalsförhandlingarna. Under vecka 41 har förhandlingarna återupptagits och Pappers har haft tre möten, två möten gällande våra gemensamma avtal (Allmänna anställningsvillkor) och ett möte gällande vårt egna avtal (kollektivavtalet). Än så länge har det mest handlat om att känna av var de slutade i våras.

Pappers står fast vid 4 %, och kämpar för retroaktiv lön från 1 april 2020 vilket vi ser som en självklarhet. Utbyggnad av ATK är också en fråga som drivs från Pappers i förhandlingarna.

Las-förhandlingarna (Las=Lagen om anställningsskydd) har kraschat igen. LO-förbunden säger nej till det förslaget de hade att ta ställning till. Detta innebär att många av frågorna som rör Las kommer att flyttas över till avtalsrörelsen nu.

Vi återkommer när vi får någon ny information.

Styrelsen Pappers avd. 54