Planerade utbildningar skjuts fram. Samtliga inplanerade utbildningar skjuts fram tills vidare.
Skiftsamlingar/måndagsmöten pausas. Dessa pausas tills vidare. Vi hänvisar till närmaste chef för mer information.