Resultat från den Prevent –enkäten, som skickades ut på PM 9 finns och kommer att presenteras när sommarperioden är över. Presentationen av resultatet kommer att göras skiftlagsvis på PM 9.

Det var en  svarsfrekvens  på 76 %.

Stort tack till alla er som svarat!

Vi har noterat ett behov av att fortsätta med enkäter på resten av Pappersbruket, under hösten 2020.