Pappers Förbundsstyrelse har den 12 mars 2020 tagit beslutet att alla medlemmar skall omfattas av en inkomstförsäkring vid eventuell arbetslöshet.

Försäkringenskall lämna ersättning upp till 80% av inkomsten.

 Försäkringen lämnar ersättning för en inkomst mellan 25 025 kr och upp till 50 000 kr i högst 200 dagar (dag 1-200). Försäkringen lämnar också ersättning till de som har inkomster under A-kassans tak (25 025 kr). De kan erhålla ersättning mellan dagarna 101-200.

Inkomstförsäkringen träder i kraft den 1 juli 2020, alla som är medlemmar då kommer direkt att omfattas av försäkringen.

De som blir medlemmar efter den 1 juli 2020 kommer ha en karens/kvalifikationstid på 12 månader, förutom för de som går från ett medlemskap, i en annan facklig organisation, där det ingår en kollektiv inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från A-kassan och ingår i medlemskapet.

För att erhålla ersättning från försäkringen krävs också att den enskilde har rätt till inkomstbaserad ersättning från A-kassan, man ska ha varit medlem i A-kassan i 12 månader.

Inkomstförsäkringen ersätter all arbetslöshet.

Det kommer finnas frivilliga val i inkomstförsäkringen för ytterligare 100 dagars ersättning (dag 201-300).