Select Page

Du som är förtroendevald (skyddsombud, samrådsrepresentant) i Pappers avd. 54 har fått uppdraget att representera dina arbetskamrater.

Styrelsen Pappers avd. 54 har fått till oss att en del förtroendevalda är dåliga på att meddela om man kommer till ett möte eller ej, vi vill påpeka att det är viktiga att svara på kallelsen oavsett om du kan delta eller ej. Det är viktigt att du deltar på möten som du blir kallad till om du kan.

Som facklig förtroendevald har du rätt till den ledighet som fodras för det fackliga uppdraget.

Vänlig hälsning,
Styrelsen Pappers avd. 54