Några av kraven från Pappers och Industriarbetsgivarna avtal 2020

Pappers:

 • 4% – Det är ett rimligt krav när man vet att nästan alla företag inom skogsindustrin har tjänat stora pengar under de senaste åren, nu är det dags att infria löftena om att det i bättre tider skulle hamna mer pengar i lönekuvertet.
 • Ta bort 5 års regel i ATK valet
 • Ökad avsättning till ATK
 • Beräkningsgrunden för ATK ska vara på all lön
 • Ökat inflytande på ledighet
 • Reglera nytillkomna arbetsuppgifter
 • Projektanställning tas bort ur avtalet
 • Högre avsättning till delpension

Industriarbetsgivarna:

 • Att Kollektivavtalet endast ska reglera lön och arbetstid, övriga regleringar införda i lokalavtalen betraktas som lokala överenskommelser.Det finns oerhört stora värden i lokalavtalen. Med den här regleringen försvinner alla villkor i lokalavtalen utom arbetstid och lön, vilket innebär att arbetsgivaren kan plocka bort förmåner med tre månaders uppsägningstid, vilket inte går idag när det finns i lokalavtalet.
 • Att Arbetstagaren är skyldig att lämna uppgift till arbetsgivaren om bisyssla och omfattningen av denna. Beträffande bisyssla som hindrar den anställde att utföra arbete på ett fullgott sätt och/eller innebär att arbetstagaren inte kan få tillräcklig återhämtning, eller på annat sätt påverkar säkerheten, kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren helt eller delvis upphör med bisysslanHär vill man hitta sätt att komma åt anställdas privatliv med någon form av åtgärder som kommer att leda till godtycke. Det kan anas att arbetsgivaren vill öka utrymmet för att göra övertid på bruket som “bisyssla” istället för att vi ska ha ett eget liv utanför bruket.
 • Särskilda ersättningar, 3 timmarsregeln ska inte gälla för övertid som utförs direkt före eller i anslutning till den ordinarie arbetstidens början.