Avtalet 2020 klart

3 november 2020

Avtal

Avtalet klart!

Efter tunga förhandlingar har vi nu ett avtal klar mellan Industriarbetsgivarna och Pappers. Avtalets totala värde är 5,4% och är på 29 månader.

Avtalet skrevs på idag kl 13 och innebär en löneökning från den 1 november med 797 kr/mån med ökad avsättning 0,3 % till deltidspensionsavsättning.

Från den 1 april 2022 ytterligare 724 kr/mån.
Från löneökningarna har kostnaden för tidigare (ner till 22 år) avsättning till avtalspension, dragits av.
De lokala förhandlingarna sker sedan efter samma förutsättningar som föregående avtal, krontalspåslag och en förhandlad ”stupstock” om 90-10 om man inte kommer överens.

”Vi har tvingats skriva på ett avtal som vi inte är nöjd med. Vår motpart är inte intresserade av att förhandla när ”märket” är satt oavsett vilka argument vi har hänvisar vår motpart till det.” Pontus Georgsson.