Du är välkommen till Pappers Avd. 54 Årsmöte i Skärblacka Folkets Hus 27/10 kl. 18.00

Ur dagordningen!
Val av kassör
Val av 2 styrelseledamöter
Val av 1 revisor
 Ekonomiskt beslut om diagnosförsäkring
 

Vi kommer bjuda på smörgås, kaffe & kaka

Då vi bara får vara 50 st i lokalen, måste ni anmäla er om ni vill komma. Anmäl er på pappers.avd54@telia.com


Välkommen önskar styrelsen