Ur dagordningen:
Val av skyddsombud, för 3 år
Val av samrådsrepresentanter, för 2 år
Val till stiftelsen
Rapporter
Övriga frågor

Kaffe, Julsmörgås
och Jullotteri

Välkomna önskar
styrelsen Pappers avd.54