Val av skyddsombud 20171219 för 3 år

Omval:

Johan Andersson                      Pm 4                         6-skift

Martin Björk                                Pm 4                         6-skift Tjänstledig

Tommy Zetterberg                    Pm 7-8                      6-skift

Erik Nilsson                                Pm 7-8                      6-skift

Magnus Ström                           Pm 4                          6-skift 

Michael Brydinge                      Industri service         Dagtid

Jan Robien                                Mixeri                        6 skift

Göran Järdemyr                        Lut & Kraft                 6 skift

Thomas Sipinen                        Lut & Kraft                 6 skift

Joel Svensson                           El-UH                        Dagtid

Nyval:

Anton Broman                           PM 4                          6 skift

Sofie Dahlberg                          PM 9                          6 skift

Per Johansson                          PM 10                        6 skift

Niklas Larsson                           PM 10                        6 skift