I slutet av augusti besöktes vi av Pappers ordföranden och SHSO från de andra svenska bruken i BillerudKorsnäs.
Syftet med besöket är att vi ska byta erfarenhet och idéer med varandra. Samt att  uppdatera oss vad som är på gång på respektive bruk.
Vi började med en rundvandring på Tech Center,  PM7, PM 10 och TM1 därefter möten med respektive grupp.

Mats och Marie