Lite info om våra försäkringar m.m.

Grundavgiften kommer att höjas från 160: – till 180: – den 1/1 2018. Grundavgift betalar de som är sjuka, arbetslösa och föräldralediga.

Vår sjuk och olycksfallsförsäkring ska också höjas från 67: – till 69: – den 1/1 2018. Detta gäller för alla medlemmar.

Från Olycksfallsförsäkringen kan du få 700: – om du gjort dig illa och har uppsökt läkarvård på fritiden. Då ska du ringa Folksam på telenr. 0771-950 950 och anmäla din olycka.

 Föräldraledighet skall anmälas till AFA vid ett tillfälle och då anmäler man hela perioden fr.o.m. dag 1 och tills barnet blir 18 månader. För att under denna tid, kan du ha flera perioder, men då måste hela perioden anmälas vid ett tillfälle. Vid frågor hör av er till oss.

Vid semesterresa utomlands ta med brevet du får från Folksam, med hemförsäkringen. Där finns telefonnummer till SOS Alarm de vet var man får den rätta läkarvården.

Om både du och din sambo, har Folksams kollektiv Försäkring. Ska ni ringa till Folksam på telenr. 0771-950 950 och anmäla. Så får ni en allriskförsäkring (Drulleförsäkring).

Om du har efterlevande skydd av något slag, på livförsäkring eller pension. Så se till att det är rätt "sambo" som står skriven, ifall du har bytt, för det du en gång skrivit gäller om du inte själv ser till att det ändras.

Vi vill gärna ha info om du har arbetskamrater, som är långtidssjukskrivna. För att vi ska kunna hjälpa till med försäkringar.