Lite information om vår Gruppförsäkring, sjuk-och olycksfall, som har kostat 69:- länge nu, men efter 190101 kommer den att höjas med 1:- till 70:- som dras direkt på vår lön.

Om man gör sig illa på fritiden, så att man behöver läkarvård, då ska man ringa till Folksam på 0771 950 950 och man får 700:- som akutbelopp.

Vår hemförsäkring har också lite nyheter, inte bara egendomsskydd, även rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd, kristerapi, ID-stöld och juridisk rådgivning.

Om ni får tid och undrar över något, kan ni gå in på Folksam, Pappers Medlemsförsäkringar 2018.

Gott Nytt År!
önskar
Styrelsen Pappers avd. 54