Årets löneförhandling är avslutat med resultatet att vi landar i stupstock, 90 % generellt och 10 % individuellt.
512 kr  generellt till alla. Den generella delen på 284 kr + 31 kr (11 % året runt uppräkning) + 228 kr (Stupstock). Blir den generella 512 kr + 31 kr = 543 kr till alla.

57:-/person i en pott som företaget  fördelar helt ensidigt, vilket betyder att alla inte kommer att få ta del av dessa pengar.
De nya lönerna gäller retroaktivt från 1 april och utbetalas med lönen senast i september.