Den 4-5 maj var Pappers avd. 54 förtroendevalda på utbilning i projektutbldning, yttrandefrihet, attityder, bemötande och retorik.
Jeanette Larsson har lång erfarenhet som föreläsare, instruktör och utbildare för Polismyndigheten i Skåne vid t ex värdegrunds-, mångfalds- och hatbrottsutbild-ningar, men har även föreläst och utbildat utanför Polismyndigheten.
Jeanettes föreläsningar sker nu i egen regi. Utifrån hennes breda kompetens, personliga engagemang och tidigare erfarenheter bidra med annorlunda och inspirerande föreläsningar.

Högt i tak – men var har vi golvet?. Jeanette berättar med mycket humor och värme om sina erfarenheter som kvinna i en starkt manlig hierarkisk organisation som Polisen, om fördomar, mångfald, civilkurage, ”whistle-blowers” och hjältemod. Föreläsningen är både rolig, sorglig, varm, spännande, berörande och upprörande.

 Hatbrottsutbildningen är en faktabaserad och kvalitetsgranskad utbildning som tydliggör lagtexten kring straffskärpningsregeln för hatbrott, ger utrymme för många diskussioner och belyser flera kända exempel ur verkligheten. Kortversionen av hatbrottsutbildningen heter:
 Hatbrott eller Yttrandefrihet? – om attityder och bemötande

 

Kjell Dahlin är fil kand. i retorik, författare och föreläsare. Han har sedan 20 år arbetat med kommunikations- och attitydfrågor inom näringslivet. Sedan hans bok ”Popretorik-upplevelsekommunikation som övertygar” vann ett heders-omnämnande i tävlingen ”Årets Ledarbok” har hans dagar alltmer fyllts av föreläsningar och workshops inom de ämnen som ligger honom varmast om hjärtat; kundbemötande, Storytelling, attityder, service och upplevelse­kommunikation.

Kjell Dahlins föreläsningar bygger på tre saker. Intelligens, igenkänning och humor.