Select Page

Tisdagen den 28 februari kl. 11:15 och 16:15  hade Pappers avdelning 54 nomineringsmöte i Skärblacka Folkets Hus.

 De Nominerade är:

Orförande                      för 2 år  Marie Olsén

Studieorganisatör          för 2 år  Leena Ollikainen                                  

Två styrelseledamöter   för 2 år  Elise Appelberg och Christer Stafstedt                                       

En revisor                      för 2 år   Jaana Niinisalo