För att 5- och 6-skiftare, som har all semester schemalagd enligt lokalt avtal (15 dgr schemalagd semester+10 fridagar), ska ha möjlighet att spara 5:e semesterveckan så finns rutinen Inarbetad semester. Det innebär att den anställde kan arbeta in upp till 5 dgr under året, som sedan läggs till sparad semester. De inarbetade dagarna minskar antalet fridagar det aktuella året.

Praktisk hantering Inarbetad semester:

  • Vid extraarbete under året har den anställde möjlighet att koda tiden med ”Inarb bet sem” (istället för övertid eller utfyllnad) vilket innebär att timmar sparas i ett saldo under året.
  • Man kan arbeta in valfritt antal timmar per tillfälle, men för att få ihop till en semesterdag krävs i slutänden 8 timmar. Man har året på sig att arbeta in max 40 timmar (5 dgr).
  • Den inarbetade tiden görs om till semesterdagar och förs automatiskt över till Sparår 1 efter årets slut.
  • Ev överskott i saldot betalas ut med timlön efter årets slut.