Select Page

Christer finns på Pappers expedition och Mats finns på Projektavdelningen, då han tillhör projektet som HSO i Future Plattform MG.
Telefon till Christer är 011 24 55 24, 011 24 80 79 eller 0761 25 79 88

Telefon till Mats är 0706 32 21 13