Select Page
 • Först en liten påminnelse, glöm inte att det är nomineringsmöte den 4 mars kl. 11:15 och 16:15 i Skärblacka Folkets Hus.
 • På nomineringsmötet kommer det att tas beslut om att ändra i Pappers sjuk och grupplivförsäkring från 3 till 6 Prisbasbelopp = från 133,500:- till 267,000:- i gruppliv, till en kostnad av 13:-/månaden(43:-till 56:-/månaden).
 • From 1 januari är ålderstrappan på gruppliv borttagen och försäkringen gäller till den månad man fyller 65 år.
 • Lönespecifikation på papper, efter en diskussion mellan BillerudKorsnäs fackliga referensgrupp och ekonomidirektören beslutades det att bolaget ska skicka hem lönespecar till alla inom g:a Billerud. Detta gäller fram tom maj eller längre om IT- problemen kvarstår. 
 • Efter påpekande från pappers Skärblacka har vi fått lite förtydligande på lönespec vad gäller sparad semester och underlag för rörlig semestertillägg.
 • Vid kontakt med lönekontoret på BKSC ska vi använda någon av följande mailadresser:
  bksc.lon@billerudkorsnas.com  eller
  bksc.payroll@billerudkorsnas.com
  Skriv ort i ämnesraden så de vet vilket bruk det gäller.
  För att kunna garantera att våra mail blir hanterade och besvarade vill de att vi mailar till deras gruppmail istället för till enskilda personer. Detta gör att vi har bättre kontroll på att alla inkomna mail besvaras.
 • Just nu har de också ett flertal handläggare borta på grund av sjukdom vilket gör att risken för att ditt mail inte hanteras före lönekörning ökar om du mailar till en enskild person.
 • Det kommer att bli en avgiftsfri månad då avdelningen har fått återbäring från Folksam på vår sjukförsäkring, dock gäller det bara medlemsavgifter inte försäkring eller tandklubb. Återkommer med mer information vilken månad det blir.
 • Rörligt semestertillägg-Personalavdelningen(HR) på Skärblacka håller på att gå igenom tilläggen för att se att både uträkningar och semesterlöner stämmer.
  Arbetet är stort och kommer att ta lång tid, då man vill göra en grundlig och ordentlig utredning.   
 • Skiftschemakommittén har påbörjat sitt arbete och det kommer att skickas ut ett antal frågor som de behöver få svar på inför sitt fortsatta arbete. Observera att frågorna kommer att gå ut till alla medlemmar även om det till största del gäller skiftgående personal.

Styrelsen Pappers avd. 54