Select Page

Tisdagen den 22 september kl. 11:15 och 16:15 är det medlemsmöte i Skärblacka Folkets Hus.
Ur dagordningen:

 • Uppdatering av Tandklubbens stadgar bl.a. hur medlemmar utanför grindarna (sjuka,
  föräldralediga, förtidspensionärer) betalar in sin avgift.
  Att man bara kan vara medlem tills man fyller 65 år.
  Max ersättning per år är 20 000:-.
  Avgift till tandklubben beslutas av medlemsmöte och protokollsutdrag ska vid ändring bifogas stadgar (Avgiften är idag 60:-/mån).
 • Antagande av verksamhetsplanering 2016.
 • Projekt Improved Sack Paper PM 9 rullar på. I området inom projektet gäller förstärkt personligt skyddsutrustning.
  Mats Wessman jobbar 50 % i projektet och Christer Stafstedt ersätter Mats under den tiden som tillförordnad SHSO.
 • Partgemensam skiftschemagrupp träffades 150915, ingen ändring av skiftschemat utan schemat rullar på ytterligare 6 år. Mer information kommer på intranätet inom kort.
   
 • Pappers och personalavdelningen (HR) har en tid inbokad i början av oktober, där personalavdelningen (HR) nu ska presentera uträkningar och resultatet av fel på rörligt semestertillägg.
   
 • 2-skiftet i Renseriet kompletteras med det nattskift (2 personer) som varit på försök under sommaren, de kommer att jobba måndag-torsdag. Samtidigt kommer man införa 2 underhållsmekaniker på dagtid. Detta gäller from 151001.
 • Ny befattning som omrullningsoperatör Pappersbruket med placering PM9. Schemat för dessa kommer att följa 2-skift magasin. Införandet kommer att ske efter storstoppet v. 45.

Styrelsen Pappers avd. 54