• Onsdag den 4 mars var det nomineringsmöte i Skärblacka Folkets Hus.
  På mötet nominerades:
  Ordförande 2 år:
  Marie Olsén
  Elisabeth Hjelte

  Studieorganisatör 2 år:
  Leena Ollikainen

  En styrelseledamot, fyllnadsval 1 år:
  Johanna Fredriksson

  Två Styrelseledamöter 2 år:
  Elise Appelberg
  Christer Stafstedt
  Elisabeth Hjelte

  Två ordinarie revisorer 2 år:
  Stefan Eldh
  Jaana Niinisalo

  Val sker på årsmötet som är den 14 april kl.18:00 i Folkets Hus, Skärblacka.

 

 • På nomineringsmötet togs det beslut om att ändra i Pappers sjuk och grupplivförsäkring från 3 till 6 Prisbasbelopp = från 133,500:- till 267,000:- i gruppliv, till en kostnad av 13:-/månaden(43:-till 56:-/månaden), detta gäller från och med 1 april.From 1 januari är ålderstrappan på gruppliv borttagen och försäkringen gäller till den månad man fyller 65 år.

 

 • Avgiftfrimånad för Pappersmedlemmar i Skärblacka blir mars, då avdelningen har fått återbäring från Folksam på vår sjukförsäkring, dock gäller det bara medlemsavgifter inte försäkring och tandklubb. BKSC kommer att göra ett avdrag på lön i mars, men kommer att betala tillbaka samma summa på aprillön. Orsak till detta förfarande är att vårt lönesystem inte klarar att dra och betala tillbaka samma månad då alla bruk ligger i systemet.

 

 • Skiftschemakommittén har skickat ut ett antal frågor som de behöver få svar på inför sitt fortsatta arbete. Glöm inte att svara på frågorna.

Nya deltagare i Pappers skiftschemakommitté som valdes på nomineringsmötet  
den 4 mars.

Ulf Strand                       Lut o Kraft       A-skift              ulf.strand@billerudkorsnas.com

Pär Johansson               PM 8               F-skift              par.l.johansson@billerudkorsnas.com

 

Styrelsen Pappers avd. 54