Ur dagordningen:

Val av:

Ordförande.                                           2 År

Studieorganisatör.                                 2 År

Två styrelseledamöter.                          2 År

En styrelseledamot, fyllnadsval            1 År

Två revisorer.                                        2 År

Utdelning av Pappers avd. 54 Kulturstipendium

Årsmöte med mat och ett litet smakprov från Kulturstipendiaterna.         

 

Välkomna önskar
Styrelsen Pappers avd. 54