Resultatet blev att vi inte kom överrens med företaget om fördelningen av individuell del, därför gäller stupstock enligt centralt avtal enligt följande:

656:-  generellt till alla

69:-/person i en pott som företaget  fördelar helt ensidigt, vilket betyder att alla inte kommer att få ta del av dessa pengar.

Lönesamtal ges i år endast till de personer som får pengar från potten.

Den nya lönen kommer att utbetalas på juli lön, med retroaktivitet från 1 april.