Vi börjar närma oss slutet på vår skiftschemacykel, endast 1 år kvar, 2015.

Om ni har idér/synpunkter till nytt skiftschema,  kan ni höra av er till någon i skiftschemakommittén.

Deltagare i Pappers skiftschemakommitté:

Namn Avd Skift Mail
Elisabeth Hjelte Mixeri C-skift  elisabet.hjelte@billerudkorsnas.com
Margaretha Österström Produktlab F-skift margaretha.osterstrom@billerudkorsnas.com
Håkan Frangert PM 4 A-skift hakan.frangert@billerudkorsnas.com
Roland Johansson PM 9 C-skift roland.a.johansson@billerudkorsnas.com
Leena Ollikainen Produktlab F-skift  leena.ollikainen@billerudkorsnas.com
Anders Åberg Massa C-skift  anders.aberg@billerudkorsnas.com