Här kommer lite information från årets löneförhandlingar som avslutades med följande resultat:

Generellt: 350 kr till alla

Individuell pott. 275 kr att fördela

Vilket ger resultatet 625 kr,  det centrala avtalet gav 568 kr, sen har vi en lokal uppräkning på 11%  av året runt tillägget vilket ger 31 kr totalt 599 kr.

Den nya lönen kommer att utbetalas i Juli, retroaktivt from April.

Detta p.g.a. av att cheferna ska hinna ha lönesamtal med all personal, innan lön utbetalningen i Juli.

Samma bedömningsmall som tidigare år har används, vid lönesamtal ska ni få se blanketten och era poäng.

Ni ska få en förklaring varför ni fått den bedömningen och poängen, för att kunna förbättra er till nästa år.