Löneförhandling 2014

Årets löneförhandlingar har börjat och vi har haft ett antal sittningar.
Vi har ett centralt avtal för 2014 som ger 284: – samt en lokal en uppräkning av året runt drift med
11 % (31,24) vilket ger 315,24 generellt och 284: – till individuell fördelning, enligt det system som användes 2012 och 2013. Det råder ett gott förhandlingsklimat, vi får se hur kommande förhandlingar går.