Med oktoberlön sker en extra utbetalning av rörlig semesterersättning, det vill säga semestertillägg på rörliga lönedelar, för ett stort antal, ca 360, anställda på Skärblacka.

Anledningen till det är följande:

 • När den ordinarie utbetalningen på rörlig semesterersättning gjordes i maj 2014 så beräknades den på underlag utbetalt februari 2013 – januari 2014, det vill säga 12 månader.
 • I Skärblackas gamla lönesystem räknades underlaget för rörlig semesterersättning januari – december, också 12 månader.
 • Vid sammanslagningen till ett gemensamt lönesystem uppdagades tyvärr inte att beräkningsgrunden för de 12 månaderna såg olika ut mellan systemen. I praktiken innebar detta att rörliga lönedelar som var intjänade i december 2012 (utbetalt i januari 2013) inte fördes över till semesterberäkningen.(Storhelgs OB i första hand)

De delar som ingår i rörlig semesterersättning är:

 • Värmetillägg
 • Gasskyddsersättning
 • Förmansersättning
 • Storhelgs OB
 • OB ersättning för utfyllnadstid
 • ATK
 • Utfyllnads ersättning
 • Extra timme vid övergång till vintertid
 • Semesteruppdelningstillägg
 • Beredskapsersättning

 

För ytterligare frågor, kontakta BillerudKorsnäs Service Center (BKSC).

 

Styrelsen Pappers avd. 54