Marie har efter att ha framfört vårt missnöje från Skärblacka till Per Lindberg och Karin Hågfeldt på den fackliga referensgruppens AU möte i Solna, blivit ombedd att träffa Carina Björk chef på BKSC Gävle vilket har skett.  Detta för att Carina önskade få information om missnöjet. Vi från Skärblacka hade en lista med fel, problem och synpunkter ang olika löneproblem som presenterades. Då Carina skulle vara ledig bad hon att få samma lista via mail för att kunna följa upp frågorna. Vi har ännu inte fått någon återkoppling på frågorna. Återkommer med information så fort vi fått svar från Carina.

Nytt datum för nästa träff med Carina är bokat till den 141212, då ska även Linda Kläringe vara med.

Har ni några funderingar hör av er.

Styrelsen Pappers avd.54