Vi kommer i dag ( fre15/11) skicka ut en enkät angående lönesamtalet. Vi vill veta hur just du uppfattade ditt samtal. Det är viktigt för oss och för framtiden att vi får fungerande samtal, och att ni talar om för oss hur ni upplever dessa samtal. Detta ger oss hjälp vid kommande förhandlingar. Vi kommer att skicka ut enkäten i pappersform till samtliga skiftlag och manöverrum, samt till alla dagtidsavdelningar. Om du ändå inte får tag i någon kan du skriva ut den från vår hemsida. Klicka bara på länken här.
Bland de som svarar kommer vi lotta ut vinster, som kan hämtas på fackexpeditionen.
De som vinner är: den som kommer som nummer 25 (kommer flera samtidigt lottar vi bland dem).
samt att vi bland de som svarar drar 4 vinnare.

Vi tar tacksamt emot synpunkter, både på enkäten och på lönesamtalen i stort.