Select Page

Vi har idag, fredag 8/2 förhandlat med arbetsgivaren angående arbetstider på stoppet. Det bud vi fått kan sammanfattas enligt detta:
Samtliga skiftare går dagtid vecka 37 till vecka 40. Sammanlagt 4 veckor. (Sodahusets personal går dagtid 3 av dessa.) Bibehållna skiftersättningar och avräkning på fyllnadstiden med 11 tim. Ingen annan ersättning för ökad arbetstid. Den mesta tiden kommer att gå till utbildning. Minst 15 av dessa dagar beräknas till detta i nuläget.
Arbetsgivaren kan även tänka sig en modell där man jobbar lika många timmar som man skulle gjort vid sin ordinarie skift, men förlagda på dagtid, då utgår ingen skiftersättning.

Som ni förstår är detta ett dilemma då vi är helt överens med arbetsgivaren om att utbildning under stoppet är viktigt. Självklart ska möjligheten utnyttjas till att samla samtliga operatörer på ett område samtidigt, och ge dem samma utbildning. Detta är även en unik möjlighet att synka samtliga skift för att vi ska köra avdelningarna på likartat sätt. Detta gör det också svårt att få ledighet beviljad under stoppet. Man får söka ledigt och varje ansökan behandlas individuellt, gentemot utbildningarnas förläggning. Kom ihåg att detta är ett förslag och att vi är mitt i förhandling!
Vi har ett motförslag som vi överlämnat, men vi vill ha in fler förslag och åsikter från er. Redan i början på nästa vecka, då vi kommer att fortsätta förhandlingen.
Vad tycker ni? Är det okej att jobba dagtid? Är ersättningen rimlig? Är utbildning viktig och är det viktigt att alla operatörer kan träffas samtidigt?

Maila dina åsikter till     pappers.avd54@telia.com

 Vi vill ha era åsikter nu! Arg smileInte när avtalet är klart