Nu börjar cheferna hålla lönesamtal och vi har fått några små rapporter att det inte fungerar så bra på vissa ställen. Du har rätt att få se blanketten/bedömningen och få en förklaring varför du fått den bedömning du fått. Du ska också få veta vilka områden du kan förbättra för att få mera av den gemensamma potten nästa år. Kräv att få se din bedömning och att få förklaringar. Detta är en del i att få vårt individuella system så rättvist som möjligt, och att alla ska förstå vilka grunder den individuella delen bygger på.