En sista rapport angående årets löneförhandling. Då förhandlingar drog ut på tiden mer än beräknat och det fortfarande återstår några små detaljer, har vi gemensamt beslutat att den nya lönen kommer i augusti. Detta för att vi ska komma överens om de sista detaljerna, och ge cheferna lite tid till bra samtal. Vi behöver också finslipa på de nya texterna om dygnsvila och sovtid som vi enats om. När det gäller dygnsvila ett förtydligande och en förbättring när det gäller sovtid. Exakt info om dessa skrivningar kommer den vanliga vägen när avtalet är underskrivet.
Med detta lägger vi 2013 års löneförhandlingar till handlingarna och konstaterar att vi trots hårda sparkrav ändå lyckades enas om en nivå och om skrivningar, som både vi och arbetsgivaren kan stå bakom.