Det har blivit lite missförstånd angående de nya skrivningarna i lokala allmänna anställningsvillkor. Det vi kommit överens om är att maximera de dagar som ger övergångsersättning till 25 st.

Övergång är en ersättning som ska utgå för olägenheten med snabba skiftbyten. Vi har kopplat antalet dagar till regeln om återgång som ju är inom 21 dagar. Vid ytterligare dagar träder gränsregler in och efter 25 dagar blir det en ny övergång. Man kan med andra ord tolka avtalets mening att olägenheten inte är längre än 25 dagar. Detta hoppas vi förenklar vid skiftbyten då man från arbetsledningshåll inte längre behöver räkna dagar och våra medlemmar får byta när det passar i bäst i schemat.

När det gäller sovtid, har regeln ändrats så, att om det inte är möjligt att få sovtid på morgonen, kan den förläggas vid arbetsdagens slut.

Sova