Select Page

Vår arbetsgivare vill att vi ska ha lägre lön än andra i koncernen!
Som ni säkert vet har vi blivit erbjudna ca:20 kronor/medlem och månad. Det berättade styrelsen för de medlemmar som var på årsmötet och mötet som vi hade på förmiddagen samma dag. Det var klart och tydligt att vår vilja är att få mer. För att få mer bestämde vi oss att ta till de ”vapen” vi har för att pressa på lite mer.
Den 5/5 sa vi nej till avsteg från reglerna om 11 timmars dygnsvila, vi sa också nej till övertidsdispenser. Arbetsgivaren tycker inte att övertidsdispenser har med våra löner att göra.
Arbetsgivaren har erbjudit oss ytterligare ca: 60kr/medlem på avdelning projekt och underhåll.
Styrelsen sa att för de pengarna kan vi gå med på avsteg från våra lokala regler om 11 timmars dygnsvila för två pågående projekt på bruket. Svaret vi fick var att arbetsgivaren inte vill köpslå och om vi inte går med på det bud vi fått så dras budet tillbaka.
Idag har vi att ta ställning till det här budet. Skriv vad ni tycker om det här på vår debattsida det går också bra att skicka e-post. Det bästa vi kan göra nu är att varje medlem på det här sättet talar om vad han/hon tycker.
Är det så att vi inte är värda mer?
Enade vi stå söndrade vi falla!
Styrelsen