Vi har instiftat ett kulturstipendie i Pappers avd 54. Har du någon arbetskamrat som utövar någon form av kultur som du vill ska uppmärksammas, ska du skicka en nominering till avdelningen (lättast via mail). Stipendiet är litet; 2000:- men kan efterföljas av att vi ber om en utställning i samband med möten, eller liknande.

Konst

Sätt fart och nominera era arbetskamrater eller er själva. Det första stipendiet delas ut på nästa årsmöte.